spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Giúp em với các sư phụ ơi?

Sắp sếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 91/89, 11/8, 43/41, 7/4.chỉ còn ngày mai là e nộp bài rồi. Cứu e với

spacer
spacer

Trả lời

(2)
spacer

ta có: 91/89 < 99/89 mà 99/89<99/72=11/8
=>91/89<11/8
có 11/8 < 14/8=7/4
=> 91/89<11/8<7/4
so sánh 91/89 với 43/41
có: 91/89=1+2/89
43/41=1+2/41
2/89<2/41 nên 1+2/89<1+2/41 => 91/89< 43/41
so sánh 43/41 với 11/8
43/41< 43/32<44/32=11/8
=>91/89 < 43/41 < 11/8 <7/4

spacer
5 năm, 9 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 42 phút, 31 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

   Đầu tiên phải tách ra phần nguyên và phần phân số
ví dụ 91/89 = 1 + 2/89
tương tự 11/8 = 1 + 3/8
43/41 = 1+ 2/41
7/4 = 1 + 3/4

ta thấy rõ ràng 2/89 < 2/41 vì mẫu số nhỏ hơn nên cùng tủ số thì phân số lớn hơn
và 3/4 > 3/8 vì thế
còn 3/8 > 3/ 41 > 3/89 > 2/89 ( giải thích 1 cách rõ ràng )

vậy nên ta sắp xếp theo thứ tự sau
7/ 4 ; 11/8 ; 43/41 ; 91/89

spacer
5 năm, 9 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 37 phút, 32 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer