spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Một nhà dự đinh sx 1450 cái cốc .Nhà máy đã sx được?

một nhà máy dự định sản xuất 15420 cái cốc .Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số cái cốc.Hỏi nhà máy
còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa.

các bạn giúp mình ngay nhé mai cháu nhà mình thi rồi.

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer

số cái cốc đã sản xuất là:
15420:3 = 5140 (chiếc cốc)
số cái cốc nhà máy cần phải sản xuất nữa là:
15420 - 5140 = 10280 (chiếc cốc)
Đáp số : 10280 chiếc cốc

spacer
5 năm, 9 tháng, 4 ngày, 13 giờ, 13 phút, 36 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer