spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Làm sao lấy bảo hiểm thai sản khi cơ quan còn nợ BHXH?

Tôi làm việc cho công ty mới từ đầu năm 2013 đến nay, có sổ bảo hiểm. Giữa năm 2013 tôi sinh con, nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán bảo hiểm. Như vậy có đúng không?

     Công ty nợ bảo hiểm, tôi có được hưởng trợ cấp thai sản /  Nghỉ đẻ sớm hơn dự sinh 2 tháng rưỡi có vi phạm luật

Từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012, tôi làm việc cho một công ty, và đã đóng bảo hiểm đầy đủ thời gian này.

Từ đó đến nay tôi làm việc cho cơ quan khác và đã nộp sổ bảo hiểm vào cơ quan mới. Tôi cũng đã được phát thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2013. Nhưng hiện nay, cơ quan mới khó khăn chưa đóng bảo hiểm của cả năm đó.

Ngày 16/7/2013, tôi sinh con. Hiện nay, tôi vẫn chưa được thanh toán bảo hiểm thai sản. Cơ quan mới trả lời tại cơ quan chưa đóng bảo hiểm năm 2013 nên tôi chưa được bảo hiểm thai sản. Như vậy có đúng không? Còn nếu không đúng, thì thủ tục lấy bảo hiểm thai sản của tôi như thế nào?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer

Theo quy định của Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng bảo hiểm từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con

Theo quy định pháp luật, nếu chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH) thì công ty của chị phải có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho chị trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày chị nộp đủ hồ sơ theo quy định (Khoản 1 Điều 117 Luật BHXH) từ 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH mà công ty của chị giữ lại hàng tháng theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 92 Luật BHXH.

Hàng tháng hoặc hàng quý người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho cơ quan BHXH quyết toán.

Trường hợp công ty của chị đang nợ BHXH thì tạm thời cơ quan BHXH chưa quyết toán kinh phí ốm đau, thai sản mà công ty đã chi trả cho người lao động. Khi nào công ty nộp đủ số nợ BHXH mới được quyết toán kinh phí ốm đau, thai sản đã giải quyết người lao động và chốt sổ BHXH. Như vậy, do chị đã đóng bảo hiểm tại cơ quan mới được 6 tháng (từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2013) nên chị có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Chị có thể yêu cầu cơ quan mới giải quyết chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Luật BHXH và đề nghị cơ quan thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH khi cơ quan đã nộp đủ tiền BHXH cho cơ quan BHXH.

spacer
4 năm, 2 tháng, 18 ngày, 10 giờ, 57 phút, 51 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer