spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

thuế thuê nhà

em vẫn chưa hiểu về thuế thuê nhà?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là khoản thu nhập từ kinh doanh. Do đó hoạt động này phải nộp 2 loại thuế thuê nhà (thuế cho thuê nhà) là thuế Giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Thuế GTGT được nộp hàng tháng (nộp theo phương pháp trực tiếp trong trường hợp không đủ điều kiện hạch toán, hóa đơn chứng từ đê tính thuế theo phương pháp khấu trừ) và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý.
spacer
6 năm, 11 tháng, 2 ngày, 1 giờ, 39 phút, 5 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer