spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY PHÊ PHÁN?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
Thiếu kỹ năng tư duy phê phán, con người dễ làm theo, nói theo, thiếu quan điểm cá nhân và lệ thuộc vào đời sống tinh thần của người khác. Kỹ năng tư duy phê phán giúp phát huy:

-Tư duy độc lập trên cơ sở suy luận của bản thân;

-Cách đặt vấn đề logic và hướng tìm thông tin, giải pháp hợp lý;

-Hoàn thiện cách hình thành giả thuyết;

-Cải thiện kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp;

-Phân biệt cảm tính và tư duy logic;

-Nâng cao khả năng thuyết phục nhờ lập luận có cơ sở;

-Cải thiện chất lượng các kết luận, quyết định, giải quyết tốt hơn công việc;

-Trung thực với bản thân, đặt lòng tin đúng chỗ.

Để có cuộc sống tự chủ, không thể thiếu kỹ năng tư duy phê phán.
spacer
6 năm, 9 tháng, 5 ngày, 9 giờ, 13 phút Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer