spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Ý nghĩa cuộc sống là gì?

spacer
spacer

Trả lời

(2)
spacer
Ý nghĩa cuộc sống là một câu hỏi triết học về mục đích và ý nghĩa của sự sống hay tồn tại nói chung. Khái niệm này được thể hiện qua một loạt các câu hỏi liên quan: "Vì sao ta ở đây?" "Cuộc sống là gì?" "Ta sống vì cái gì?". Câu hỏi lớn này được nghiên cứu bởi triết học, thần học và khoa học trong suốt lịch sử nhân loại, và đã có một lượng lớn các câu trả lời từ các nền văn hóa và hệ tư tưởng khác nhau.
spacer
6 năm, 10 ngày, 21 giờ, 39 phút, 18 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
Ý nghĩa cuộc sống liên quan đến các khái niệm triết học và tôn giáo về tồn tại, ý thức (tự giác) và hạnh phúc, và còn đề cập đến những lĩnh vực khác, như ý nghĩa của biểu tượng, bản thể luận, giá trị, mục đích, đạo đức, thiện và ác, tự do ý chí, thượng đế quan, tồn tại thần linh, linh hồn, thế giới bên kia... Trong đó khoa học có nhiều đóng góp gián tiếp, bằng cách mô tả các sự kiện thực nghiệm về vũ trụ, khoa học cung cấp một số bối cảnh và đặt nền cho các cuộc hội thoại về các chủ đề liên quan.

Một phương pháp tiếp cận đặc biệt, phi vũ trụ, phi tôn giáo, lấy con người làm trung tâm là: "Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?". Câu trả lời cho câu hỏi này có thể liên quan đến các thành tựu của cá nhân trong xã hội, hoặc thành tựu trong đời sống tinh thần.
spacer
6 năm, 10 ngày, 21 giờ, 35 phút, 53 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer