spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

HIỄM HOẠ THIẾU TRUNG THỰC ?

Khi "người lớn" còn ngang nhiên làm những chuyện không trung thực, tạo ra một môi trường ngày càng ô nhiễm "virus" dối trá, thì mong chi các em học sinh có thể miễn nhiễm với loại bệnh xã hội này. Tệ hơn nữa, khi "người lớn" lại ngang nhiên phủ nhận thực tế mà ai cũng thấy, thì mong chi ngăn chặn được vấn nạn này.

spacer
spacer

Trả lời

(3)
spacer
Có ai lại không muốn người khác đối xử thật thà, trung thực với mình. Có cấp trên nào lại không yêu cầu cấp dưới phải luôn thật thà, trung thực với mình. Có nhà quản lý kinh tế nào lại không mong muốn nhận được những con số thống kê trung thực trong các báo cáo. Mọi người dân đều mong muốn được sống trong một xã hội lành mạnh, không có sự giả dối, tham nhũng, hối lộ, lời nói của cấp trên luôn đi đôi với việc làm. Thế nhưng những chuyện ngược lại vẫn diễn ra đẩy đất nước đến gần hiểm hoạ xã hộI thiếu trung thực, tiêu chí hàng đầu của đạo đức.
spacer
5 năm, 11 tháng, 10 ngày, 1 giờ, 47 phút, 25 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
Thi đua giúp cho đất nước phát triển nhanh hơn, nâng cao tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo của mọi người, nếu là thực chất. Tiếc rằng thực tế diễn ra lại khác xa mong muốn. Cuối năm cũng là dịp tổng kết các đợt thi đua được phát động từ đầu năm. Chẳng dễ gì thống kê được hết các loại danh hiệu, giấy chứng nhận, bằng khen được phát cho từ cá nhân, tập thể tiên tiến, xuất sắc, trong sạch vững mạnh, đến gia đình văn hoá, khu phố văn hoá…cùng nhiều danh hiệu khác của các tổ chức, đoàn thể. Nếu những danh hiệu trên là thực chất thì xã hội ta phải tốt đẹp hơn nhiều, phát triển nhanh hơn nhiều. Ai cũng thấy tác dụng và chuyển biến đạt được qua việc làm trên thực sự không bao nhiêu. Hơn nữa đó còn là một sự lãng phí không nhỏ về thờI gian, tiền bạc, và nguy hạI hơn là tạo cho ngườI dân thoái quen chỗ chấp nhận những điều không có thật. Tuy vậy, mọi ngườI, từ dân đến cán bộ đều bị cuốn vào guồng máy danh hiệu ấy, vẫn phải làm, phải chấp nhận. Bao giờ những ngườI có trách nhiệm mớI chịu nhìn thẳng vào sự thật về tính hình thức trong thi đua, mà ai cũng thấy nầy để có biện pháp chấn chỉnh bằng cách áp dụng các biện pháp kích thích tính năng động, sáng tạo thiết thực?
spacer
5 năm, 11 tháng, 10 ngày, 1 giờ, 43 phút, 29 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
Tục ngữ có câu “Điều gì mình không muốn thì đừng làm đối với người khác”. Suy ra, muốn người dân, dù lớn hay trẻ nhỏ, cùng cấp dưới luôn thật thà trung thực thì đừng bao giờ làm điều ngược lại đối với dân và cấp dưới. Muốn xây dựng một xã hội lành mạnh, trung thực không có gian dối, tham nhũng, hối lộ thì ngay từ nhỏ các em phải được tiếp xúc với một môi trường giáo dục lấy đức làm đầu. Đó cũng là một yếu tố không thể thiếu, yếu tố xã hội lành mạnh, để đạt được sự phát triển bền vững của đất nước.
spacer
5 năm, 11 tháng, 10 ngày, 1 giờ, 40 phút, 5 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer