spacer
spacer
Các câu hỏi trong mục Dầu Khí
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 4 năm, 10 tháng, 5 ngày, 15 giờ, 40 phút, 45 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 tháng, 27 ngày, 13 giờ, 48 phút, 40 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 4 năm, 10 tháng, 5 ngày, 15 giờ, 40 phút, 45 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 tháng, 27 ngày, 13 giờ, 48 phút, 40 giây
spacer
spacer
spacer