spacer
spacer
Các câu hỏi trong mục Dầu Khí
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 45 phút, 42 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 10 tháng, 23 ngày, 10 giờ, 53 phút, 37 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 45 phút, 42 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 10 tháng, 23 ngày, 10 giờ, 53 phút, 37 giây
spacer
spacer
spacer