spacer
spacer
Các câu hỏi trong mục Dầu Khí
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 2 tháng, 2 ngày, 14 giờ, 27 phút, 46 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 8 tháng, 24 ngày, 12 giờ, 35 phút, 41 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 2 tháng, 2 ngày, 14 giờ, 27 phút, 46 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 8 tháng, 24 ngày, 12 giờ, 35 phút, 41 giây
spacer
spacer
spacer