spacer
spacer
Các câu hỏi trong mục Dầu Khí
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 ngày, 10 giờ, 39 phút, 58 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 6 tháng, 26 ngày, 8 giờ, 47 phút, 53 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - ngsơn hỏi - 2 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 4 ngày, 10 giờ, 39 phút, 58 giây
avatar
  Tại Dầu Khí - sang09ng hỏi - 1 câu trả lời - Cách đây 5 năm, 6 tháng, 26 ngày, 8 giờ, 47 phút, 53 giây
spacer
spacer
spacer