spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Đối diện với Kỳ Đài là chỗ nào nhỉ

Ở Hoàng Thành Huế, đối diện với Kỳ Đài là j nhỉ? Có ai nhớ ko, nói hộ mình zới
spacer
spacer

Trả lời

(2)
spacer
Là Ngọ Môn đó bạn ơi
spacer
5 năm, 2 tháng, 22 ngày, 19 giờ, 47 phút, 16 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
Xem ở đây nè bạn ới: http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=1a09674f87aa43d7
spacer
5 năm, 2 tháng, 22 ngày, 19 giờ, 46 phút, 8 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer