spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Đối diện với Kỳ Đài là chỗ nào nhỉ

Ở Hoàng Thành Huế, đối diện với Kỳ Đài là j nhỉ? Có ai nhớ ko, nói hộ mình zới
spacer
spacer

Trả lời

(2)
spacer
Là Ngọ Môn đó bạn ơi
spacer
6 năm, 5 tháng, 18 ngày, 17 giờ, 39 phút, 46 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
Xem ở đây nè bạn ới: http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=1a09674f87aa43d7
spacer
6 năm, 5 tháng, 18 ngày, 17 giờ, 38 phút, 38 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer