spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

CuS có tác dụng với H2SO4 đặc nóng không. viết phương trình.

Tks nhìu

spacer
spacer

Trả lời

(3)
spacer
CuS không tan trong axit -> không tác dụng !
spacer
6 năm, 9 tháng, 18 ngày, 13 giờ, 23 phút, 47 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Xét theo tính axit thì CuS không thể phản ứng. Vì trong dung dịch, CuS không tan, không phân li thành Cu2+ và S2-

Nhưng xét tính oxi hóa thì có thể. Vì S trong CuS đạt +2, còn có thể lên +4 và +6 còn S trong H2SO4 đạt +6, có tính oxi hóa rất mạnh (về được +4).

CuS + 4H2SO4 -> CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Bản chất là phản ứng H2SO4 oxi hóa S+2 trong CuS: S(+2) + 2H2SO4 -> 2H2O + 3SO2

Đây cũng là cách để xét xem 2 chất có phản ứng oxi hóa khử với nhau không và nếu có thì vai trò của mỗi chất là như thế nào.

spacer
6 năm, 1 tháng, 18 ngày, 17 giờ, 42 phút, 21 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Sẽ có bài tập hỗn hợp FeS CuS tác dụng với H2SO4. Nên bạn yên tâm là điều này chắc chắn đúng.

spacer
6 năm, 1 tháng, 18 ngày, 17 giờ, 42 phút, 14 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer