spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Dẫn 784ml SO2 vào 2l dd Ba(OH)2 aM thu được 1.085g kết tủa và dd Y. Đun nóng dd Y thu thêm 3.255g kết tủa. Tính a

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
trong dung dịch có BaSO3 và Ba(HSO3)2
n BaSO3 = 0,005 mol
Ba(HSO3)2 -nung -> BaSO3 + SO2 + H2O
___________________0,015__
n Ba(+2) = 0,005 + 0,015 = 0,02 mol -> a = 0,01
spacer
6 năm, 9 tháng, 18 ngày, 14 giờ, 26 phút, 54 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer