spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Tại sao có kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mà không có kỷ niệm 4000 Năm lịch sử Việt Nam?

 Tại sao ấy nhỉ?

spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer