spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Hành tinh nào gần trái đất nhất ?

thứ tự các hành tinh là mặt trời, sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, thiên vương, hải vương. vậy sao sao kim và sao hỏa là 2 hành tinh gần trái đất nhất. thế thì hành tinh nào gần hơn ?

spacer
spacer
spacer