spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Doanh nghiep may gia công cần nộp thuế gì và phải nộp bao nhiêu % cho từng loại thuế đó?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer

A/ Nếu Doanh nghiệp may gia công của bạn được được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Tp cấp phép (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty) thì Bạn phải nộp các loại thuế sau:
1/ Thuế môn bài (chia ra làm 4 bậc) theo vốn điều lệ đăng ký: Dưới 02 tỷ (bậc 4) = 1.000.000 đồng/năm, từ 02 đến dưới 05 tỷ (bậc 3) = 1.500.000 đồng/năm, từ 05 tỷ đến dưới 10 tỷ (bậc 2) = 2.000.000 đồng/năm, trên 10 tỷ (bậc 1) = 3.000.000 đồng/năm;
2/ Thuế giá trị gia tăng 10% (thuế này được khấu trừ),
3/ Thuế thu nhập nhập cá nhân (nếu có):
Bậc Thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)-Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)- Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổng thu - tổng chi = lợi nhuận
Doanh nghiệp đóng 25% trên lợi nhuận.
B/ Nếu Doanh nghiệp được Ủy ban Nhân Dân quận, huyện cấp (Hộ kinh doanh cá thể) đóng thuế:
1/ Thuế môn bài:
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng (đồng) Mức thuế cả năm (đồng)

1 Trên 1.500.000 1.000.000

2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000

3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000

4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000

5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000

6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000
2/ Thuế thu nhập cá nhân (giống như trên)
3/ Doanh nghiệp đóng thuế khoán (thuế thu nhập doanh nghiệp): Căn cứ vào thu nhập thực tế của doanh nghiệp mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng mức thuế khoán hàng tháng cho hộ kinh doanh
4/ Thuế Giá trị gia tăng 10% (được khấu trừ)
Trân trọng!

spacer
5 năm, 1 tháng, 12 ngày, 18 phút, 7 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer