spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

toán 10 giải hệ phương trình?

x-y-xy=11 và 6/x-6/y-xy=11

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer

Từ hệ 2: 6/x-6/y-xy=11, x, y # 0 => 6y - 6x - x²y² = 11xy => -6(x-y) -x²y² = 11xy
mà x - y - xy = 11 => x-y = 11+xy
thay vào ta dk: -6(11+xy) - x²y² = 11xy
=> x²y² + 17xy +66 = 0
=> xy = -11 hoặc xy = -6
thay vào pt 1 ta tìm dk x-y = 0 hoặc x - y =5
biết x-y; xy thì tìm dk x, y
bạn tự tìm nhé!

spacer
6 năm, 4 tháng, 19 ngày, 13 giờ, 50 phút, 42 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer