spacer
spacer
spacer
Các câu hỏi trong mục U Bứu - Ung Thư
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 1 năm, 6 tháng, 11 ngày, 16 giờ, 45 phút, 1 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 1 năm, 6 tháng, 11 ngày, 16 giờ, 50 phút, 53 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 7 tháng, 8 ngày, 9 giờ, 45 phút, 9 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 7 tháng, 8 ngày, 11 giờ, 34 phút, 1 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 8 tháng, 14 ngày, 9 giờ, 18 phút, 32 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 8 tháng, 14 ngày, 9 giờ, 22 phút, 25 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 8 tháng, 14 ngày, 9 giờ, 27 phút, 57 giây
avatar
  Tại Ung Thư Tụy - Cách đây 3 năm, 8 tháng, 21 ngày, 15 giờ, 22 phút, 35 giây
avatar
  Tại Ung Thư Ruột Già - Cách đây 3 năm, 9 tháng, 3 ngày, 17 giờ, 37 phút, 1 giây
avatar
  Tại Ung Thư Ruột Già - Cách đây 3 năm, 9 tháng, 3 ngày, 17 giờ, 41 phút, 25 giây
avatar
  Tại Ung Thư Phổi - Cách đây 3 năm, 9 tháng, 10 ngày, 15 giờ, 52 phút
avatar
  Tại Ung Thư Phổi - Cách đây 3 năm, 9 tháng, 10 ngày, 16 giờ, 28 phút, 20 giây
avatar
  Tại Ung Thư Bạch Cầu - Cách đây 49 năm, 1 tháng, 21 ngày, 18 giờ, 41 phút, 4 giây
avatar
  Tại Ung Thư Cổ Tử Cung - Cách đây 3 năm, 10 tháng, 8 ngày, 8 giờ, 56 phút, 49 giây
avatar
  Tại Ung Thư Cổ Tử Cung - Cách đây 3 năm, 10 tháng, 8 ngày, 11 giờ, 17 phút, 31 giây
avatar
  Tại Ung Thư Bạch Cầu - Cách đây 3 năm, 11 tháng, 14 ngày, 11 giờ, 47 phút, 13 giây
avatar
  Tại Ung Thư Cổ Tử Cung - Cách đây 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 11 giờ, 8 phút, 23 giây
avatar
  Tại Ung Thư Cổ Tử Cung - Cách đây 4 năm, 11 tháng, 3 ngày, 10 giờ, 48 phút, 59 giây
avatar
  Tại Ung Thư Bạch Cầu - Cách đây 4 năm, 11 tháng, 5 ngày, 4 giờ, 15 phút, 39 giây
avatar
  Tại Ung Thư Buồng Trứng - Cách đây 5 năm, 3 tháng, 18 ngày, 17 giờ, 12 phút, 15 giây
spacer
spacer
spacer