spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

quang học 11.

Vật thật AB qua TKHT cho ảnh thậ là A'B'. đưa vật gần TK 2cm thì thấy ảnh dời đi 30cm và vẫn là ảnh thật.? bik ảnh lúc sau lớn gấp 5/3 lần ảnh lúc đầu. tìm vị trí vật và ảnh trước và sau khi dịch chuyển

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
Vật liệu quang học có ý nghĩa lớn đối với việc chế tạo các dụng cụ. Nó được đặc trưng bằng các hệ số vật liệu: Hệ số tán sắc riêng, hệ số tán sắc trung bình, độ đồng nhất quang học...
spacer
6 năm, 4 tháng, 2 ngày, 20 giờ, 49 phút, 54 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer