spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Tin từ bộ kế hoạch và đầu tư

bộ kế hoạch và đầu tư đã có chủ trương với bộ tài nguyên môi trường giải quyết việc đầu tư mở rộng quá nhiều khu công nghiệp gây lãng phí đất,thu hẹp đất nông nghiệp,làm mất công ăn việc làm của nông dân?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer
Việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KKT, KCN, CCN) tới đây sẽ bị siết chặt hơn. Thủ tướng Chính phủ sẽ có riêng một chỉ thị về vấn đề này.
Hiện tại, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN, CCN vẫn đang trong quá trình dự thảo. Tuy nhiên, theo ông Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), một trong những giải pháp mạnh tay để lập lại kỷ cương với hoạt động của các KKT, KCN, CCN, đó là sẽ tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập và mở rộng các KKT, KCN, CCN trong cả nước.
spacer
6 năm, 11 tháng, 1 ngày, 19 giờ, 28 phút, 39 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer