spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

thế chấp tài sản huy động vốn tại ngân hàng ngoài quốc doanh nhanh hơn,doanh nghiệp việt nam có rủi ro gì?

spacer
spacer
spacer