spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Tri thức có tồn tại dưới giai cấp công -nông........không?

spacer
spacer

Trả lời

(1)
spacer

Một người nông dân thông minh, có thể làm cho ruộng lúa của anh ta bội thu, không bị sâu rầy phá hoại. Một người công nhân kinh nghiệm có thể lãnh đạo một nhóm nhỏ công nhân để hoàn thành một sản phẩm ưu việt. Nhưng cả hai, công nhân và nông dân, đều không thể đóng vai trò lãnh đạo. Vì họ thiếu hẳn tính SÁNG TẠO.
Bởi vì tri thức có tính sáng tạo cao, nên luôn luôn có sự ĐỐI KHÁNG giữa tri thức và giai cấp công-nông. Một bên là cái mới, một bên vì không hiểu mà ù lì, thậm chí là nghi ngờ và ghét bỏ những điều sáng tạo, thì như thế không bao giờ có thể áp dụng sự sáng tạo vào trong cuộc sống để phát triển xã hội được.
Bây giờ nếu để cho giai cấp công nông, với tri thức thấp kém của họ mà lên nắm quyền, thì họ sẽ xua đuổi tri thức bằng mọi giá. Vì sao ? Trong thâm tâm những kẻ học thấp, bao giờ cũng có sự nghi ngờ về người khác, luôn nghĩ tới chuyện người ta dùng kiến thức để lật đồ và chiếm ngôi vị của mình. Do vậy khi gc Công nông làm chủ, người tri thức chắc chắn sẽ bị cho ra rìa xã hội.
Đó là cái suy nghĩ hèn mọn của tầng lớp công nhân- nông dân, nhất là khi họ được ở trên ngôi vị cao sang. Họ không bao giờ biết đợc rằng người tri thức có thể quên cả bản thân, bỏ cả sự giàu sang hay địa vị, vì đối với họ, phục vụ cho xã hội là trên hết. ( Bà Marie Curie là một bằng chứng cụ thể nhất).
Một lãnh đạo từ tầng lớp công-nông, cho dù có nhận tri thức làm việc cho mình, thì sớm hay muộn cũng tìm cách mà đuổi, vì sự tỵ hiềm ganh ghét tài năng, vì sợ người tri thức sẽ giành lấy cái địa vị của mình. Ngược lại, người tri thức chân chính, thì cho dù gái dưng trước mắt cũng không thèm, tiền hối lộ cả cặp cũng không ham. Vì mục đích của tri thức chính là sáng tạo, có cần chi đâu những việc nhỏ mọn tầm thường ấy ? Vả lại khi trình độ đã đủ cao, tri thức biết giá trị của sự thủy chung, biết hưởng thụ già trị của sức lao động mình bỏ ra, thì có đâu ham tiền ham gái mà mua chuộc họ ?
Vì không mua chuộc được họ, nên lãnh đạo công - nông chỉ còn cách xua đuổi tri thức mà thôi.
Trời đã cho tri thức một kiến thức trên cao hơn nhân loại, thì có lý nào tri thức lại ở dưới giai cấp công - nông?

spacer
6 năm, 1 tháng, 18 ngày, 2 giờ, 46 phút, 41 giây Báo cáo vi phạm    
spacer
spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer